Truyền thông

CHỌN NGÀNH TRUYỀN THÔNG TẠI KAPLAN SINGAPORE

Nhiều bạn học sinh lựa chọn Singapore làm điểm đến du học không chỉ vì chi phí hợp lý mà còn vì chất lượng giáo dục nơi đây.Với những bạn có sở thích với ngành truyền thông và hội đủ các kỹ năng cần thiết thì có thể chọn ngành truyền thông tại Kaplan singapore […]

Page 1 of 11
TOP