Ngành Hậu cần – Logistics

Khóa học ngành Quản lý hậu cần và chuỗi cung ứng tại Kaplan singapore

Việt Nam với hệ thống hơn 30 cảng biển, 6 cảng hàng không quốc tế, sản lượng hàng hóa đã khai thác thông qua các cảng tăng bình quân 10%/năm từ năm 2007 đến nay. Tổng chi phí của Logistics ước tính chiếm khoảng 25% GDP, là tỷ lệ cao gấp đôi so với Logistics […]

Page 1 of 11
TOP