Đại học

Chương trình đại học tại Kaplan Singapore

Các ngành học đào tạo bậc cử nhân tại Kaplan: – Tài chính – kế toán – Quản trị – thương mại – Truyền thông – Media – Quản trị du lịch và khách sạn – Khoa học xã hội và nhân văn – Công nghệ thông tin – Ngôn ngữ – Luật Chương trình […]

Công nghệ Thông tin

Lĩnh vực này tập trung vào quản lý, ứng dụng và thiết kế hệ thống công nghệ thông tin. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng nồng cốt như lập trình và quản lý hệ thông tin, trang bị bạn cho sự nghiệp kỹ thuật trong hàng loạt các lĩnh vực và vài trò. Kaplan […]

Page 1 of 11
TOP